Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

A. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục đích ghi nhận một số thông tin của quý khách để chúng tôi có thể giao hàng và phục vụ quý khách tốt hơn.

B. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chỉ được sử dụng cho mục địch phục vụ quý khách hàng được tốt hơn, như liên lạc qua các thông tin có được như sđt, email, địa chỉ cho mục đích phục phụ quý khách được tốt nhất

Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi với trách nhiệm khi đó sẽ phối hợp theo yêu cầu của cơ quan trên trong khả năng cung cấp những thông tin được yêu cầu và có sự thông báo trước tới quý khách hàng

C. THỜI GIAN LƯU THÔNG TIN

Thông tin được lưu trữ trên server của công ty vô thời hạn cho việc phục vụ quý khách, trừ khi có yêu cầu khác từ cơ quan có thẩm quyền.

D. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN

Trong trường hợp chúng tôi liên kết, hoặc thuê bên thứ ba, thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích phục vụ quý khách và bên thứ ba không được sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục địch là để cho chúng tôi phục vụ quý khách được tốt hơn.

Bộ phận kinh doanh, Cấp lãnh đạo, Quản lý hệ thống: cá nhân, bộ phận sẽ được tiếp cận dưới sự cho phép theo quy định của công ty, và chỉ được sử dụng cho mục đích phục vụ quý khách

Đơn vị vận chuyển: nhằm mục đích vận chuyển hàng hóa cho quý khách.

Các bên khác: nếu có sự đồng ý từ quý khách hàng

Cơ quan có thẩm quyền: chúng tôi với trách nhiệm khi đó sẽ phối hợp theo yêu cầu của cơ quan trên trong khả năng cung cấp những thông tin được yêu cầu.

Đ. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN

Văn phòng giao dịch : Số 8 LK23, KĐT Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2238 0333

Email: atech.salespart@gmail.com

Quý khách có thể liên lạc tại địa chỉ trên hoặc gọi vào hotline: 0946 821 286/ 0946 586 000

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *