Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  • Bảo hành vật tư theo dự án: 1 năm
  • Bảo hành vật tư theo chính sách bảo hành của NSX đối với từng loại vật tư được nói rõ khi kí kết hợp đồng
  • Toàn bộ các điều khoản bảo hành trở nên vô giá trị nếu: Có bất kỳ sự can thiệp của bên thứ ba (sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung các hạng mục thiết bị) mà không thông báo cho ATECH và trước khi nhận được văn bản uỷ quyền để thực hiện các nhiệm vụ được đề nghị.
  • Khi tình huống như trên xảy ra, ATECH được quyền yêu cầu tính phí cho tất cả các chi phí liên quan đến việc bảo trì. Sử dụng các sản phẩm không đúng cách, nhưng không giới hạn việc sử dụng các sản phẩm cho mục đích xây dựng và chức năng, ví dụ như bảo vệ chống lại nước hoặc gió, có thể quan sát được.

“”

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *