Rà soát điện tổng thể – cân nhắc cơ chế điện mới?

Rà soát điện tổng thể - cân nhắc cơ chế điện mới?