Ray điện hộp 400A

Ray điện hộp 400A

Liên hệ

Ray điện hộp 200A – 400A , 1 cây dài 4,5m dùng dẫn điện cho cầu trục  hộp bằng palastic

  • Mô tả

Mô tả

Ray điện hộp 400A

Ray điện hộp 200A – 400A , 1 cây dài 4,5m dùng dẫn điện cho cầu trục  hộp bằng palastic

Ray điện hộp 400A